Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος                 Δούμα Μαίρη

Αντιπρόεδρος           Φρόντζου Αναστασία

Γραμματέας              Σούλη Αδάμ

Ταμίας                     Κασαρά Κωνσταντίνα

Μέλος                      Κουτροζή Μαρία

Μέλος                      Σταυρογιάννη Γιώτα

Μέλος                      Φλώρου Εύη

Ελεγκτική Επιτροπή

Ρετζοπούλου Λεμονιά

Κουτσοβούλου Αθηνά

Νέλλα Εύη          

 

Joomla Extensions Directory Listing